premi
Astrobanyoles, com a entitat impulsora de l'astronomia i la ciència, convoca la Setena Edició del Premi de Recerca i Divulgació Científica, amb l'objectiu d'estimular l'interès pels temes de ciència i el pensament científic entre els estudiants dels Instituts de Batxillerat del Pla de l'Estany.
Per aquest motiu, a l'hora de valorar els treballs, es tindran en compte el grau d'innovació que representi el treball en quant a l'enfocament del tema i/o la metodologia emprada, l'adequació del treball als objectius i continguts, el rigor i tractament científic en el desenvolupament del tema, la claredat expositiva i la bona presentació, i evidentment l'originalitat i la creativitat..

Podeu descarregar els pdfs del cartell i el díptic de les bases del concurs de l'edició d'enguany.

BASES

 1. Hi poden optar tots els/les estudiants de batxillerat del Pla de l'Estany.
 2. Els treballs versaran sobre temàtica científica, i podran ser treballs originals de recerca o de caràcter divulgatiu.
 3. Per cada centre es podran presentar un màxim de quatre treballs.
 4. Els treballs es podran dur a terme individualment o en equip. Els treballs hauran d'haver estat acabats, com a màxim, un any abans de la data límit de presentació fixada a la present convocatòria.
 5. Per a participar en el premi cal que tots els participants omplin i enviïn el Formulari d'Inscripció (accessible des de www.astrobanyoles.org) abans del divendres 17 de febrer de 2017 a les 24:00 hores.
 6. Els participants inscrits correctament rebran, en un termini màxim de dos dies, un missatge de confirmació a l'adreça electrònica donada al formulari. En aquest missatge s'assignarà un pseudònim amb el que els autors hauran de signar el seu treball.
 7. A la primera pàgina del treball hi constarà únicament:
  • El títol.
  • Els pseudònims de tots els autors/res (en lloc dels noms).
 8. De manera excepcional, si per algun problema tècnic relacionat amb el tipus de material que es presenta (maqueta, material experimental,...) no fos possible la presentació telemàtica, els concursants s'hauran de posar en contacte amb Astrobanyoles a través de la mateixa adreça electrònica.
 9. El termini de presentació dels treballs serà el dilluns 20 de febrer de 2017 a les 24:00 hores.
 10. S'atorgarà un únic premi consistent en una subscripció d'un any a Astrobanyoles, un trofeu i un val per un valor de 300,00 euros, amb el que es podran adquirir llibres, música, material educatiu o informàtic en diversos establiments de la ciutat. Així mateix, es podran declarar finalistes, als que es premiarà amb una subscripció gratuïta per un any a Astrobanyoles i un diploma acreditatiu. Donat el cas, es podrà considerar el premi com a desert.
 11. També s'atorgarà un premi de 200 euros al centre al qual pertanyi el guanyador i un trofeu i un diploma al professor que hagi tutoritzat el treball.
 12. Així mateix, a tots els concursants presents a l'acte de lliurament de premis se'ls farà entrega d'una samarreta commemorativa.
 13. El jurat estarà constituït per membres d'Astrobanyoles i un representant de cadascun dels centres de secundària de la comarca que imparteixen el batxillerat.
 14. L'acte de lliurament de premis es farà el divendres 7 d'abril de 2017 a les 20:00 h a la sala d'actes del Museu Darder de Banyoles. Si, atenent al nombre de participants, es considerés oportú canviar el lloc de celebració d'aquest esdeveniment, s'avisarà oportunament.
 15. Amb posterioritat a l'entrega dels premis, els guanyadors i finalistes seran convidats a fer una exposició del seu treball el dissabte dia 13 de maig de 2017 dins del cicle que, sota el nom de "Tardes de Ciència", Astrobanyoles duu a terme cada segon dissabte de mes al Museu Darder de Banyoles.
 16. Astrobanyoles es reserva el dret de publicar a la seva pàgina web els treballs guanyadors.
 17. La presentació dels originals comporta l'acceptació íntegra de les presents bases i dels drets i obligacions que se'n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.
premi
Premis anys anteriors:
2016
2015
2014