Article:

Assemblea Extraordināria i General de Socis

06-09-2010 Jaume Bayo

Benvolguts
Amb la present ens agradaria convidar-te a assistir a la propera Assemblea General Ordināria de Socis d'Astrobanyoles, que tindrā lloc el proper dissabte dia 2 d'octubre, a la sala de socis del Club Nataciķ Banyoles. Després de l'čxit de participaciķ que va haver-hi en la passada assemblea, en la que es va constituir la nostre associaciķ, ens agradaria continuar amb aquesta dināmica i aconseguir que les assemblees fossin forįa participatives. Es per aixō que et demanem poder comptar amb la teva presčncia.

ASSEMBLEA EXTRAORDINĀRIA DE SOCIS
Per indicaciķ del President d'Astrobanyoles, es convoca l'Assemblea Extraordināria de socis que tindrā lloc el dissabte dia 2 d'octubre de 2010, a les 17:15 h de la tarda en primera convocatōria i a les 17:45 h en segona, a la sala de socis del Club Nataciķ Banyoles, amb l'ordre del dia següent:
1.-Modificaciķ dels articles 10 i 28 dels estatuts per tal d'adaptar-los a funcionament de l'entitat, la qual ho fa per temporades i no per anys naturals.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINĀRIA DE SOCIS
Per indicaciķ del President d'Astrobanyoles, es convoca l'Assemblea General Ordināria de socis que tindrā lloc el dissabte dia 2 d'octubre de 2010, a les 18:00 h de la tarda en primera convocatōria i a les 18:30 h en segona, a la sala de socis del Club Nataciķ Banyoles, amb l'ordre del dia següent:
1.- Lectura i aprovaciķ, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea anterior.
2.- Informe de les activitats dutes a terme durant el curs 2009/10.
3.- Aprovaciķ, si s'escau, de l'exercici econōmic 2009/10
4.- Informaciķ sobre les activitats previstes pel curs 2010/11
5.- Presentaciķ i aprovaciķ, si s'escau del pressupost pel curs 2010/11
6.- Torn obert de paraules.
El secretari

ASTROBANYOLES.Agrupaciķ d'astronomia i cičncia del Pla de l'Estany
NIF: G55055156 C/ Canat, 21-17820 Banyoles
email: info@astrobanyoles.org http://www.astrobanyoles.org Banyoles, 01 de setembre del 2.010