Article:

Assemblea General Ordinaria de Socis

08-10-2011 Joan Anton Abellan

Benvolguts socis,
Us convoquem a l'Assemblea General Ordināria de socis que tindrā lloc el dissabte dia 8 d'octubre de 2011, a les 17:30 h a la sala d'actes del Museu Darder de Banyoles, amb l'ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovaciķ, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea Ordināria celebrada el 2 d'octubre de 2010.
2.- Ratificaciķ de cārrecs de Junta Directiva.
3.- Informe de les activitats dutes a terme durant el curs 2010/11.
4.- Aprovaciķ, si s'escau, de l'exercici econōmic 2010/11.
5.- Informaciķ sobre les activitats previstes pel curs 2011/12.
6.- Proposta i aprovaciķ, si s'escau, del pressupost pel curs 2011/12.
7.-Torn obert de paraules.

La Junta Directiva
Banyoles, 2 de setembre de 2011