Article:

Anunci: observació trànsit de mercuri

20-10-2019

Observació Trànsit de Mercuri
(aquest fet només passa 13 cops cada segle)

Dilluns 11 de novembre 2019
hora: de 14 h fins 18 h
lloc: Plaça de les Rodes

[...]