Article:

TdC: Menhirs i art megalític a Catalunya - Josep Tarrús

15-11-2010 Antoni Raïch

El darrer dissabte dia 13 de Novembre, el sr. Josep Tarrús del Museu Arquelògic de Banyoles, ens va presentar les darreres novetats sobre la cultura megalítica a Catalunya en una interessant presentació desenvolupada al Museu Darder.
Darrerament s'està confirmant que l'antiguitat dels monuments megalítics a Catalunya (des del cinquè mileni a.C. fins al segon mileni a.C.) es semblant a la d'altres zones com les del vessant atlàntic europeu (Portugal, Galícia, Bretanya...).
S'han descobert cròmlecs (conjunts de menhirs) com el de Ca n'Isaac i el de Mas Baleta III, i s'ha pogut confirmar que els gravats que sovint acompanyaven els monuments funeraris megalítics (menhirs, dòlmens,...) són contemporanis d'aquests, gràcies al recent descobriment (2009) d'un menhir desenterrat a Mollet del Vallès, decorat amb diversos gravats que constitueix un complet catàleg de tots els signes que apareixien en la resta de monuments megalítics: cassoletes, signes antropomòrfics, cercles concèntrics, etc.
Com es pot veure va ser una xerrada molt interessant que posa de manifest l'ebullició de descobertes i publicacions que hi ha en aquest camp de l'Arqueologia, a Catalunya.