Article:

TdC: Aprenentatge social en ximpanzés. Aproximació als orígens de la cultura humana - David Riba

15-11-2011 Xavier de Palau

El passat dissabte 12 de novembre sota el títol "Aprenentatge social en ximpanzés. Aproximació als orígens de la cultura humana", David Riba ens va introduir en l'estudi de l'aprenentatge en ximpanzés, de les diferències entre la cultura humana i la no-humana.
Ens va explicar la baixa taxa d'acumulació i innovació de l'aprenentatge en comparació als humans, tot i que investigadors demostren que aquest fet també apareix en especies tan allunyades de la nostra com les aus.
Va fer un repàs dels estudis experimentals que s'han dut a terme a la Fundació Mona de Riudellots de la Selva [1], el mètodes utilitzats en diferents experiments, les mesures i resultats obtinguts, així com les conclusions sobre el grau d'acumulació de cultura en els ximpanzés. Definint com a cultura els sistemes de comportament socialment transmesos que són costums del poble no explicats per factors ecològics o genètics i de natura acumulativa, que s'expressa amb un domini físic (tecnologia o llenguatge) o organitzacions socials complexes. David Riba és llicenciat en Història i Antropologia social per la UB, màster en Arqueologia Prehistòrica i evolució humana. Actualment és becari predoctoral de Fundació Atapuerca adscrit a l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social.

[Enllaç1]