Article:

TdC: aerobiologia - Jordina Belmonte

16-01-2012 Josep Lluís Díez

La sessió de "Tardes de Ciència" de dissabte 14 de gener, a la sala d'Actes del CEB, va ser dedicada a la aerobiologia, la ciència que estudia els pol·lens i les espores que hi ha a l'aire i la seva incidència en al·lèrgies i malalties respiratòries. Jordina Belmonte, professora titular de Botànica de la UAB, ens va fer una magnífica exposició i ens va introduir en una matèria quasi desconeguda per molts de nosaltres.
És impulsora de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya, que recull mostres de pol·lens i espores i lider del Grup de Recerca Palinològica i Transport Atmosfèric, on estudien i fan la investigació amb les dades que surten de la Xarxa anterior. Va explicar tot el procediment de recollida de mostres, anàlisi i obtenció de resultats i elaboració de la predicció setmanal per vuit zones repartides per tot Catalunya. Els mapes, les estadístiques i les prediccions, totes públiques i disponibles a la web http://lap.uab.cat/aerobiologia serveixen als metges per un millor diagnòstic de malalties i afeccions respiratòries i són una eina de consulta per tothom a l'hora de programar sortides i excursions. Particularment interessant va ser l'explicació de la influència del vent en la presència de pol·lens o espores alienes, sobretot procedents de països d'Europa a vegades força llunyans.
La sessió es va arrodonir amb les preguntes del públic que va tenir ocasió de demanar els detalls més concrets. Altres webs que van sortir en el curs de l'explicació són:
http://www.uco.es/rea [1]
http://www.polenes.com [2]
http://www.polleninfo.org [3]

[Enllaç1]  -  [Enllaç2]  -  [Enllaç3]