Article:

TdC: Corbes i superfícies - Maria Pla

16-04-2012 Gerard Gómez

La darrera xerrada del cicle de conferències, que amb motiu de l'exposició? "Corbes i Superfícies" han estat dedicades a les Matemàtiques, la va fer la Sra. Maria Pla, Cap de l'àrea de Bases de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).
La conferència va tractar sobre cartografia, que és la ciència que tracta de la representació de la Terra sobre un mapa. Avui dia els mapes proporcionen una gran quantitat d'informació, com ara coordenades, topònims, carrers, camins,edificis, cultius, boscos, línies elèctriques,... pel que la seva confecció no és gens fàcil.
A la primera part de la conferència ens va presentar l'ICC i les activitats que du a terme, tant a Catalunya com a d'altres països. A continuació ens va explicar amb detall, i amb molts exemples, quins son els passos que cal realitzar per fer d'un mapa: des de la presa de dades (com ara topònims o imatges), el tractament d'aquestes dades mitjançant procediments no sempre automatitzats, fins la confecció final dels mapes.
A la segona part ens va explicar com podem accedir a la informació que recullen els mapes, i que de forma gratuïta distribueix l'Institut Cartogràfic de Catalunya des de la seva pagina web [1]. Si teniu una estona podreu veure fàcilment com ha canviat la nostra geografia comparant les fotografies fetes l'any de "la fred" (1956) amb les m?s recents (2011).
Com sempre, la xerrada va finalitzar amb un extens i interessant torn de preguntes per part del public assistent.

[PDF1]  -  [PDF2]

[Enllaç1]