Article:

TdC: Microbis. Amics o enemics? - Mercè Berlanga

12-01-2014 Josep Lluís Díez

La Dra. Berlanga va començar explicant que la simbiosi, relació entre el microorganisme i l'hoste animal, pot ser positiva o negativa i es va centrar primer en els aspectes negatius. La pesta de 1347, provocada per un bacteri i transmesa per les puces va matar 1/3 dels habitants d'Europa, la verola, provocada per un virus i avui dia eradicada, l'ergotisme o foc de Sant Antoni, provocat per una toxina excretada per un fong, el sègol banyut, cornezuelo del centeno en castellà, són els més coneguts.
Però hi ha d'altres no tant coneguts com l'estimació que el 30% de la població dels països industrialitzats pateix anualment algun tipus d'intoxicació alimentària provocada sobretot per bacteris, afortunadament lleu en la gran majoria dels casos. En els últims decennis han hagut casos d'intoxicació alimentària, sent el més famós de tots el de les “vaques boges” provocat per una mutació en el prió, proteïna que tenen tots els animals i que pot mutar a una forma patològica. La investigació va concloure que les “vaques boges” havien estat alimentades amb proteïnes d'ovelles malaltes i això va fer canviar la llei, prohibint des d'aleshores l'us d'animals malalts per fabricació de pinso.
Un cop revisats els aspectes negatius, va parlar dels positius. Tota la superfície del cos humà, inclòs el tub digestiu i el tracte gastrointestinal, està colonitzat per, entre 1,5 i 2 kg de bacteris, específics par a cada zona del cos. Són els nostres bacteris, que tenen una gran diversitat i sense els quals no podríem viure. Els malalts de Crohn, per exemple tenen menys diversitat bacteriana en el tracte intestinal que els sans. Les dones tenen una flora intestinal diferent quan estan embarassades. Els fetus són estèrils i estan protegits pel sistema immune de la mare, però així que es produeix el part, comença la colonització del nounat pels bacteris i aquesta és diferent si el part ha estat natural o per cesària. Els nadons alletats per la mare tenen el bifidobacterium infantis que no tenen els altres.
La microbiota simbiòtica manté la nostra salut protegint-nos contra agents patògens, regulant el desenvolupament del sistema immunitari, proporcionant-nos nutrients i vitamines o eliminant components nocius de la dieta. Les disfuncions de la microbiota poden provocar malalties com l'asma, obesitat, inflamació del tracte intestinal, càncer de colon,... Per tot això, a la pregunta implícita al títol, la conferenciant va acabar responent que els microbis són els nostres AMICS PER SEMPRE!
La Dra. Berlanga va aprofitar per presentar el llibre il·lustrat “Cuentos de microbios” del premi Nobel Arthur Kornberg, traduït en part per el professor Ricard Guerrero, que hem tingut el plaer de sentir en aquestes sessions en diferents ocasions i que va ser present a la xerrada. Al finalitzar la sessió, els assistents van tenir ocasió de fullejar el llibre i parlar amb en Ricard Guerrero i Mercè Berlanga.