Article:

TdC: El vulcanisme de les Illes Canàries - Salvador Sarquella

23-12-2015 Josep Lluís Díez

Salvador Sarquella. El vulcanisme de les Illes Canàries. Aquesta xerrada és una continuació del curs fet l'any passat, «El nostre patrimoni geològic» i serà completada amb dues sortides, el mes de febrer, a les Gavarres i el mes de maig, a la costa de Girona. Així comença Salvador Sarquella la seva exposició, explicant que parlarà de l'origen de les Illes, comparant el vulcanisme de les Canàries amb el de la Garrotxa, que vam tenir ocasió de veure en el curs de l'any passat, i el de les Illes Hawaii.
El vulcanisme està associat a dues formes de transmissió de la calor en l'interior de la Terra: convecció, forma de transmissió de la calor amb moviment de materials que es produeix a l'astenosfera (zona del mantell just per sota de la litosfera, que és la capa sòlida de la superfície de la Terra) i conducció, transmissió de la calor a través de la mesosfera (zona que arriba fins a 2.900 km de profunditat) i també de la litosfera. Quan els materials que es mouen a l'astenosfera, a temperatures de més de 500 ºC, travessen la litosfera, es produeix una erupció volcànica.
La teoria ben coneguda de la tectònica de plaques indica que la superfície de la Terra està formada per diferents plaques que poden tenir desplaçaments unes respecte de les altres, provocats per la calor interna. Les Illes Canàries estan situades a la Placa Africana, en una zona en la que, per sota del moviment més superficial de les plaques, hi ha una bossa de magma (materials en fusió) que té tendència a pujar. Les Illes Hawaii, tenen una situació similar, però sobre la Placa Pacífica (a l'Oceà Pacífic). El vulcanisme a la Garrotxa és ben diferent: s'origina fa uns 350.000 anys i es manifesta en un gran nombre d'erupcions volcàniques que han tingut lloc des d'aleshores, seguides de processos d'erosió i sedimentació que han anat conformant el paisatge.
Continuar llegint

[PDF1]