Article:

TdC: Ones gravitacionals - Carles Puncernau

13-04-2016 Josep Lluís Díez

Tardes de Ciència 2015-2016.
Dissabte 9 de abril 2016 a les 18:30.
Carles Puncernau Ferrer. Astrobanyoles.
Xerrada: "Ones gravitacionals"
En aquesta sessió ampliada de Tardes de Ciència, Carles Puncernau ens va explicar el que va significar la detecció de les ones gravitacionals per primera vegada, anunciada el passat 11 de febrer. L'esdeveniment va ser divulgat per tots els mitjans mundials, com corresponia a la seva importància científica. Carles ens va explicar els detalls de la detecció i ens va ressaltar la seva importància futura.
L'existència de les ones gravitacionals va ser predita per Einstein fa 100 anys, són una deformació del teixit espai-temps i les provoca qualsevol massa que canviï de velocitat o de direcció. Però el seu efecte és molt petit, pràcticament indetectable, excepte quan es produeix un gran cataclisme còsmic com va ser el xoc i fusió posterior de dos forats negres. Aleshores, si es disposa d'aparells prou sensibles, és possible la seva detecció. Fa anys que es busquen, almenys des dels anys 1960 (Weber), per confirmar la predicció d'Einstein. El 1974 es va produir una detecció indirecta i en els darrers anys, diferents projectes han intentat la detecció: LIGO als Estats Units i GEO600 a Alemanya des de 2002, VIRGO a Itàlia des de 2007 i KAGRA al Japó des de 2010. Però va ser el projecte dels Estats Units, LIGO ampliat, amb els detectors de Hanford i Livingston, situats en posicions extremes del seu territori, el que va aconseguir detectar-les el 14 de setembre de 2015, fet que van anunciar l'11 de febrer passat.
Continuar llegint

[PDF1]