Article:

TdC: De safari pels cels del sud - Daniel Bosch

14-10-2017 Alex Navarro

Tardes de Ciència
Dissabte 14 d'octubre 2017
Daniel Bosch
«De safari pels cels del sud»
En aquesta TdC, que coincidia amb l'Assemblea Anual de socis vàrem gaudir de una presentació, per part del nostre consoci Dani Bosch, bàsicament fotogràfica encara que amb un gran contingut tècnic i científic. Preparada conjuntament amb els seus companys de viatge José Manuel Sánchez i Josep Maria Petit, és un resum de l'expedició que Botswana junt amb un grup que ja venen realitzant viatges amb fins fotogràfic l’any 2010. Van començar per anar a la recerca d’aurores boreals -expedicions de les que ja n'hem tingut informació en TdC i en Trobades d’Associacions de la província de Girona- i ara han ampliat el seu camp de recerca a altres àmbits [...]

[PDF1]