Article:

TdC: termoelectricitat, l'energia del desequilibri - Eduard Massaguer

10-02-2018 Carles Puncernau

Tardes de Ciència
A les 19.00 hores i al Museu Darder de Banyoles
Eduard Massaguer - Termoelectricitat, l'energia del desequilibri.
Doctor en Físiques-Investigador de la UdG i soci fundador de Nabla Thermoelectrics
El ponent comença definint termoelectricitat com el pas de la calor a l'electricitat o a l'inrevés. Que es crea a partir d'un gradient tèrmic i com resultat es crea electricitat, tot a partir del desequilibri tèrmic.
Ens explica el fonament teòric basat en tres científics [...]
[Vídeo]

[PDF1]

[Enllaç1]