Article:

TdC: per que serveix la supercomputació? Casos d’ús al BSC - Arnau Folch

09-02-2019 Carles Puncernau

El Dr. Folch dirigeix el Grup de Simulacions Ambientals al BSC. Comença parlant del mètode científic i de les infraestrucutres de les que diposa avui en dia la ciència, com el Sincrotró Alba o el mateix superordinador.
Aquest consisteix en centenars de milers d'ordinadors tots junts organitzats fent la mateixa tasca en paral·lel. Per entendre-ho millor ens defineix un flop, paraula típica informàtica, com una operació per segon. Si tots els humans del món fessin una operació cada segon durant 5 anys seguits, tindrien una capacitat de càlcul d’un exaflop (1018 flops), la mateixa capacitat que un sol segon del supercomputador i sense equivocar-se.
[...] - [Vídeo]

[PDF1]

[Enllaç1]