Article:

TdC: Disseny d'enzims d'interès industrial - Sílvia Osuna

12-02-2022 Dolors Pujol

Sílvia Osuna Oliveras. Investigadora de l'Institut de Química Computacional de la UdG i de l'ICREA.
Adaptació d'enzims a les necessitats industrials mitjançant simulacions computacionals.
Museu Darder de Banyoles. 12 de febrer de 2022. 19:00.

Per celebrar el Dia de la Dona a la Ciència, les Tardes de Ciència han comptat amb la presència de tot un referent en el camp de la recerca, la Dra. Sílvia Osuna, investigadora de l'Institut de Química Computacional de la UdG i de l'ICREA. Després d’explicar-nos com actuen els enzims accelerant la velocitat de les reaccions, ens ha descrit com és la seva estructura i com aquesta presenta múltiples conformacions, essent una estructura dinàmica.
Molts estudis d'investigació es centren en entendre el mecanisme d'acció d’aquests catalitzadors amb el principal objectiu de proposar modificacions a l'estructura de l'enzim per tal de millorar la seva eficiència i adaptar-los a les necessitats industrials.
Mitjançant les simulacions computacionals, l'equip de la Dra. Osuna, aconsegueix trobar quines mutacions (canvis d’aminoàcids en determinades posicions de l'enzim) són les que provoquen una conformació més eficient per a una determinada funció enzimàtica. Un cop aconseguida la molècula, aquesta es porta a un laboratori que la sintetitza i prova la seva eficàcia.
D'aquesta manera, gràcies a la selecció virtual de noves molècules, s'optimitza el procés de recerca de nous enzims, aconseguint trobar prèviament, les molècules més efectives i en conseqüència, minimitzant el nombre d'assajos i testos químics. Al mateix temps, el mètode permet aconseguir un coneixement més profund sobre l’efecte de les modificacions a l’estructura i activitat de l'enzim, de manera que es pot adaptar millor a un determinat procés industrial.