Article:

Revista d'Astrobanyoles 2015

03-11-2015 Xavier de Palau

Ja podeu descarregar la revista d'Astrobanyoles de l'any 2015.
Grącies a tots els col·laboradors!